Beatport & Traxsource kasutajatingimused

Antud ülesandes lugesin läbi kaks kasutajatingimust: Beatport’i “Beatport General Terms and Conditions” ja Traxsource’i “Traxsource Terms of Service“. Mõlema veebisaidi puhul on tegemist eelkõige elektroonilise muusika müüjatega. Ehkki Beatport’il on 6 erinevat kasutajatingimust eraldi veebisaidi osade kohta toodud, otsustasin keskenduda kõige üldisematele sätetele, mis käivad kogu veebisaidi kohta. Traxsource’il oli vaid üks rubriik kasutajatingimusteks. Antud ülesande eesmärk oli mõtestada lahti mõlema osapoole kasutajatingimused ning neid omavahel võrrelda. Samuti oli vaja anda endapoolne hinnang kasutajatingimuste tähtsusele.

Mõlemad kasutajatingimused on sisult küllaltki sarnased: määratletakse ära veebilehe sisu, defineeritakse kasutajatingimuste kasutaja ehk konto looja ning kontoga seonduvad iseärasused, tuuakse välja mida lõppkasutaja võib nii veebisaidi keskkonnas kui ka ostetud materjalidega teha, selgitatakse nii lõppkasutaja kui ka veebisaidi eest vastutava ettevõtte piirangud ja vastutused, käsitletakse privaatsuspoliitikat, sõnastatakse erinevad asjaolud, mis ostmisel ning materjalide kasutamisel võivad tekkida, ning loetletakse autoriõigused ja poliitikad, mida nii veebisait kui ka lõppkasutaja peab järgima. Ehkki mõlemad kasutajatingimused olid oma olemuselt sarnaselt, võib öelda, et Beatport’i kasutajatingimused olid märksa põhjalikumad ning käsitlesid rohkem spetsiifilisi nüansse. Näiteks olid eraldi alapunktid tüpograafiliste vigade kohta (kui tootel on ebakorrektne hind), valuuta, stem faili formaadi, õiguste kadumise, kasutaja loodud sisu, kaubamärkide, ekspordikontrollide jne. kohta. Samuti oli Beatport’i kasutajatingimustes olulisemaid aspekte erinevate alapunktide all korratud, mistõttu oli paremini ammendatavam. Lisaks oli Beatport’il veel 5 erinevat kasutajatingimust eraldi veebisaidi osade kohta, nagu näiteks “Beatport Sounds Terms and Conditions” ja “Beatport Mixes Terms and Conditions”. Seega võib öelda, et Beatport’i kasutajatingimused olid põhjalikumad ning jäi mulje, et igale küsimusele võib sealt vastuse saada. Traxsource’i kasutajatingimused seevastu olid pigem pinnapealsed, kuid võib vaielda, et ka kasutajasõbralikumad. Traxsource’i puhul tundus, et neil oli kõige tähtsam informatsioon olemas, kuid samas võib tekkida rida juriidilisi probleeme tänu sellele, et on pinnapealseks jäädud. Mõlemas kasutajatingimustes ei esinenud vastuolulisi punkte. Mõnel korral tundus küll, et midagi on kahtlast, kuid kui natukenegi süveneda liigselt juriidilisse juttu, siis on aru saada mida mingi kindla termini all mõeldakse. Näiteks, Beatport’i kasutajatingimustes oli öeldud, et Beatport ei kiida heaks kasutaja poolt loodud sisu, kuigi nende platvorm sõltub sellest, et kasutajad ise loovad sisu ehk laevad üles müügiks enda materjali. Tegelikult tähendab see seda, et Beatport ei monitoori täpselt mida ja kuidas kasutajad midagi üles laevad — see on kõik lõppkasutaja vastutusel.

Täpsema loetelu sellest, mida mõlemas kasutajatingimustes käsitleti, võib leida siit: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQNHRecSGKWCcRfQcb5GyETvgA1-xNIY_U8Bsr4JH5NPF–A0l7XcRyAH3cMmK6-tzwpZALEafs4nzp/pub

Minu kui kasutaja jaoks on kasutajatingimused äärmiselt olulised, kuna määratlevad täpsemalt minu õigused ning piirangud mingit toodet või teenust kasutada. Samuti on kasutajatingimused tihti heaks toeks kasutamisel ilmnevate probleemide lahendamiseks. E-poe puhul on näiteks alati mõistlik läbi lugeda privaatsuspoliitika ja toodete müügiga seonduvad piirangud, õigused ja potentsiaalsed probleemid selleks, et vältida ostetud toodete illegaalset kasutust ning et kasutada muretult edasi keskkonda, kuhu konto on loodud.  Suurimaks puudujäägiks kasutajatingimuste puhul on üldiselt see, et need on kirjutatud juriidilises keeles ning need võivad mahukad olla, mistõttu kasutaja ei suvatse neid lugeda. Oleks hea, kui kasutajatingimused avalduksid kahel erineval viisil: detailne ning juriidilises keeles originaaldokument ning eraldi kokkuvõttev dokument olulisematest kasutajatingimustest tavakasutajate jaoks, mida näidatakse registreerimisel.

Viide ülesandele

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s