Magento vs. WordPress – CMS’i valik

Võib öelda, et erinevad sisuhaldussüsteemid (ingl content management system, edaspidi CMS) pakuvad erinevaid võimalusi. Selleks, et valida enda kodulehe haldamiseks sobivaim CMS on tarvis võrrelda olemasolevaid teenuseid nii nende mahult kui ka funktsioonidelt. Oletades, et tahan esmakordselt luua väiksemahulist e-poodi, olen antud sissekandes otsustanud esmalt uurida mille järgi CMS’i valida ning seejärel võrrelda omavahel Magento ning WordPress’i sisuhaldussüsteeme.

CMS valimisel on oluline mõista funktsioone ja piiranguid ning millist veebilehte hakatakse looma. Kõik sisuhaldussüsteemid ei pruugi alati pakkuda põhilisi sätteid ning võivad kitsendada kliendi kontrolli loomeprotsessi üle. Algul tuleks vaadata pakutava teenuse põhifunktsioone: lehtede loomine, kustutamine, redigeerimine, organiseerimine ning süsteemi kasutatavus (Boag, 2009).  Ehkki kliendil ei pruugi alati kõiki funktsioone esmalt vaja minna, on soovitatav valida süsteem millel on võimalikult palju võimalusi. Lisaks põhilistele ülesannetele võib välja tuua erinevaid aspekte, mis mõjutavad sisuhaldussüsteemi kasutatavust. Näiteks kuidas hallatakse erinevaid varasid — kas piltide manustamiseks pakutakse erinevaid tööriistu või kuidas dokumendid lõppkasutajatele paistavad. E-poe loomisel on oluline jälgida ka otsingu funktsionaalsust: selle kiirust, põhjalikkust ning järjestust. Samuti on tähtis, et sisuhaldussüsteem ei piiraks disainiprotsessi — kuidas veebilehe sisu tavakasutajale paistab.  Lisaks eelnimetatud funktsioonidele on Boag (2009) välja toonud ka interaktiivsuse kasutajatega ehk klienditoe, rollide määramise võimaluse ehk mis tasandil keegi lehte hallata saab, versioonimise (ingl versioning) ehk kas muudatusi veebilehel on võimalik tagasi võtta ning mitmekeelsuse. Arvan, et e-poe puhul on kõige olulisemad otsingufunktsioon ning kasutajatugi.

Võib öelda, et e-poe loomisel on vaja arvestada toodete hulga ning klientuuriga. Nii Magento kui ka WordPress võimaldavad nende kasutajatel müüa nii füüsilisi kui ka digitaalseid tooteid ning ettevõtte teenuseid, kuid erinevad peamiselt mahult ning kasutatavuselt.  Keren (2015) on öelnud, et mõlemad sisuhaldussüsteemid on kohandatavad, otsingumootoritele optimeerimitud ning neil on abivalmid kogukonnad. Ehkki WordPress on eelkõige sisuloome jaoks mõeldud, muudavad erinevad plug-in‘id, nagu näiteks WooCommerce ja WP eCommerce sisuhaldussüsteemi internetiturundus keskkonnaks. Põhiline eelis WordPress’il on tema kasutamise lihtsus läbi pakutavate mallide. Samuti eeldab WordPress’i sisuhaldussüsteemil lehe arendamine vähem spetsiifilisi teadmisi. Teisest küljest on Magento platvorm loodud spetsiifiliselt internetiturunduseks, misõttu võimaldab rohkem tooteid müüa — WordPress’il lisaks muule sisule võib tekkida siinkohal probleeme. Samuti võimaldab Magento ligipääsu parematele rakendustele ja on seoses nende liidestamisega märksa turvalisem  (Mincey, 2014). E-poe loomisel tuleb arvestada ka selle sisuga — kas lihtsalt üks inimene müüb oma tooteid või on kaasatud ka kolmas osapool. Viimase puhul on eelistatud Magento kasutamine. Oluline on ka see, et mõlemat platvormi on võimalik tasuta kasutada.

Arvestades, et mul ei ole eelnevaid kogemusi Magento’ga, kaldun arvama, et enda e-poe loomisel tuleks kasutada pigem WordPress’i ning sealseid internetiturundus plug-in‘e, kuna on kasutajasõbralikum ning lihtsam. Samuti ei oleks mul müümiseks nii palju tooteid, et õigustada Magento kasutamist. Samas leian, et Magento turvalisus on e-poe loomisel äärmiselt tähtis. Üldiselt võib öelda, et WordPress eeldab pigem individuaalse inimese turundust ning võimaldab samal ajal sisu kõrvale luua. Kui peaks tekkima olukord, kus ühel või teisel põhjusel minu loodud pood pälvib palju tähelepanu, on võimalik luua eraldi Magento sisuhaldussüsteemil põhinev e-pood ning siduda see WordPress’i omaga.

 

Viide ülesandele

Kasutatud allikad:

Boag, P. (2009). 10 Things To Consider When Choosing The Perfect CMS. Loetud aadressil https://www.smashingmagazine.com/2009/03/10-things-to-consider-when-choosing-the-perfect-cms/

Keren, D. (2015). WordPress Vs. Magento – Which Is Better For Your New Online store?. Loetud aadressil https://www.cminds.com/wordpress-vs-magento-which-is-better-for-your-new-online-store/

Mincey, M. (2014). How to Know If You Should Choose Magento or WordPress for eCommerce? Loetud aadressil https://www.linkedin.com/pulse/20140725142205-322922917-how-to-know-if-you-should-choose-magento-or-wordpress-for-ecommerce

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s