Facebook või veebisait?

Võib öelda, et sotsiaalmeedia pidev tõus mõjutab üha rohkem erinevate ettevõtete majandamist internetis. Arvestades, et tänapäeval on võimalik ärilistel eesmärkidel luua nii personaalne veebisait kui ka turundusleht sotsiaalmeedias, otsustasin antud sissekandes uurida lähemalt mõlema platvormi eeliseid ja puudujääke. Postituse sihiks on võrrelda eelkõige Facebook’i funktsioone traditsiooniliste veebisaitidega ning saada teada, kas sotsiaalmeediale tuginevad kommertslehed võivad asendada tavapärasemaid veebisaite.

Facebook, kui üks suurimaid sotsiaalmeedia võrgustikke, erineb traditsioonilistest veebisaitidest oma mahult, funktsioonilt ning ulatuselt. Ühest küljest on Facebook eelkõige interaktiivne platvorm, milles kasutajad saavad vahetult uuendusi ning kus kõik on teatud määral omavahel ühendatud. Ettevõtetel on võimalik edastada reaalajas uut ning tähtsat informatsiooni suuremale ringkonnale — kasutajad saavad tekitada diskussiooni ning saadud teavet edasi levitada (Halbrooks, 2017).  Traditsiooniline veebisait seevastu on ulatuse ning interaktiivsuse aspektides pigem piiratud, kuna nõuab rohkem tähelepanu ning tööd  — uudistevood näiteks ei suuda sotsiaalmeedia omadega tihti sammu pidada. Teisest küljest nõuab Facebook’i lehe loomine vähem ressursse ning teadmisi. Facebook’i lehed on nende loomisest alates otsingumootoritele optimeeritud (ingl search engine optimization, lühend SEO), samas kui personaalne veebisait nõuab paremaks levitamiseks spetsialistide nõu. Samuti võimaldavad Facebook’i lehed kasutada integreeritud turundustööriistu, mis teevad toodete müümise ning klientidega suhtlemise lihtsamaks ja odavamaks (Mulcahy, kuupäev puudub). Suurimaks puudujäägiks Facebook’i ja ka teiste sotsiaalmeedia lehtede puhul võib lugeda kuuluvust. Kui individuaalne veebisait võimaldab tema loojale täieliku vabaduse nii disaini kui ka kättesaadavuse aspektides, siis sotsiaalmeedias loodud leht peab järgima ning kasutama kindlas keskkonnas loodud sätteid (Halbrooks, 2017). Sotsiaalmeedia lehtede puhul võivad ettevõtted sattuda olukorda, kus tingimuste muutumise tagajärjel kannatab reklaam või müük — äärmisel juhul võidakse leht ära kustutada. Näiteks 2014. aastal, seoses kasutajatingimuste muutumisega, piiras Facebook ettevõtete reklaamide levikut (Facebook Business, 2014).

Facebook’i lehte võib käsitleda kui turundustööriista, samas kui personaalne veebisait kannab esinduslikku rolli. Võib öelda, et sotsiaalmeedia aitab väikefirmadel ning eraisikutel oma brändi paremini müüa. Kawasaki (2010) on öelnud, et üksiku toote müümiseks ei ole ilmtingimata oma veebisaiti vaja luua — piisab ka näiteks Facebook’i lehest. Samas kui on tegemist suurema firmaga, kellel on suurem hulk tooteid, võib ainuüksi Facebook’i lehel majandamine muutuda ebaefektiivseks. Isiklikult arvan, et Facebook’i või mistahes sotsiaalmeedia lehte peaks kasutama pigem tööriistana ettevõtte personaalse kodulehe kõrval — kui see on võimalik. Sotsiaalmeedias omandatud klientuuri saab seal uudistest ja tähtsamatest sündmustest teavitada ning vajadusel kodulehele suunata. Näiteks võib tuua õhtujuhtimise ja vinüülplaatide müügiga tegeleva Retrodisko.ee, kes kasutavad Facebook’i lehte reklaami tegemiseks ja uudiste levitamiseks — teenuste kasutamiseks suunatakse kodulehele.

Usun, et mida rohkem ajas edasi minna, seda rohkem tuleb kasutada erinevaid sotsiaalmeedia lehti selleks, et olla turul võimalikult konkureeriv — Facebook’i lehe kõrval tuleks kasutada näiteks ka Twitter’it, Instagram’i ja Youtube’i. Kui tegemist on mingi kindla brändi, isiku või ükisku tootega, ei piisa enam ainuüksi isiklikust veebisaidist. Võib öelda, et nii sotsiaalmeedia lehel kui ka personaalsel veebisaidil on oma kindel roll, mistõttu üks ei saa otseselt teist asendada — kuigi on erandeid. Seega, kõige efektiivsem viis on kasutada nii Facebook’i lehte kui ka oma veebisaiti.

 

Viide ülesandele

Kasutatud allikad:

Halbrooks, G. (2017). Is Your Website or Facebook Better to Reach Your Audience? Loetud aadressil https://www.thebalance.com/is-your-website-or-facebook-better-to-reach-your-audience-2315322

Kawasaki, G. (2010). Ask the wise guy: facebook fan page or website? Loetud aadressil https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/ask-the-wiseguy-facebook-fan-page-or-website-1/

Mulcahy, D. (kuupäev puudub). Website vs Social Media: Why Your Business Needs a Website. Loetud aadressil https://conversionstrategies.net/website-vs-social-media-small-business/

Facebook Business. (2014). An Update to News Feed: What it Means for Businesses. Loetud aadressil https://www.facebook.com/business/news/update-to-facebook-news-feed

 

Advertisements

One thought on “Facebook või veebisait?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s